Privacy Policy

Home Privacy Policy

 POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

 

Atunci când utilizați pagina web www.rewardsdirect.ro, SC CREATE DIRECT SRL prelucrează o serie de date personale despre dvs.

Această politică de confidențialitate descrie ce tipuri de date sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679.

Vă recomandăm să citiți această Politică pentru a înțelege cum sunt prelucrate datele personale.

I. CE INFORMAȚII PRELUCRĂM?

Societatea prelucrează datele personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați Pagina Web, vă creați un cont de utilizator, comandați un produs / serviciu, vă înscrieți în campaniile noastre, doriți să primiți comunicări comerciale sau să participați la sondajele și chestionarele noastre.

II. DE CE PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

 • Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje – Dorim să vă transmitem materiale promoționale, să vă informăm în legătură cu noile produse / servicii oferite de Societate, de a vă lansa invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a vă comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs., inclusiv, dacă sunteți de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Societății.
 • Organizarea de concursuri și promoții – Dacă sunteți de acord, puteți participa la concursurile și loteriile cu premii organizate de noi și/sau partenerii noștri
 • Analiza interacțiunii dvs. cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizate, inclusiv analize avansate – În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu Societatea, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante și personalizate.
  De asemenea, dacă sunteți de acord, putem efectua analize avansate cu privire la interesele și preferințele dvs. rezultând din informațiile pe care le deținem despre dvs. din interacțiunea cu noi, precum și prin combinarea datelor obținute de la terți (e.g. prin intermediul tehnologiilor de analiză a navigării web) pentru a vă transmite comunicări comerciale i adaptate nevoilor și preferințelor dvs. Putem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, activitatea de vânzări / prelucrare.
 • Executarea contractului încheiat cu noi – Atunci când comandați produse / solicitați furnizarea de servicii din partea noastră putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (e.g. nume și prenume, adresa de livrare / furnizare, date de tranzacționare, etc.)
 • Îndeplinirea unor obligații legale – Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi:
  • plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;
  • arhivarea datelor conform legislației aplicabile;
  • publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate;
 • Apărarea drepturilor și intereselor în justiție – Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.

În cazul în care consimțământul dvs. constituie temeiul pentru prelucrarea datelor personale, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment utilizând datele de contact din Secțiunea VII, Spre exemplu, dacă vă retrageți consimțământul pentru scop e marketing nu vă vom mai putea transmite ofertele și invitațiile noastre sau nu veți putea participa la loteriile promoționale, sondajele și chestionarele noastre.

Societatea va înceta prelucrarea Datelor Personale, fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrarea Datelor Personale care au la bază alte temeiuri juridice.

III. CUI DEZVĂLUIM DATELE?

Putem dezvălui datele personale către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi (din România sau alte țări UE) implicate în livrarea de materiale de marketing; (ii) partenerilor Societății dacă sunteți de acord pentru scop de marketing direct; (iii) dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iv) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislație aplicabile.

IV. COOKIES ȘI ALTE TEHNOLOGII DE ANALIZĂ A NAVIGĂRII PAGINII WEB

Acest site utilizează Googla Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc. Google Analytics utilizează cooki-uri pentru a ajuta pagina de internet să analizeze modul în care utilizatorii folosesc pagina respectiva.

V. CÂT PĂSTRĂM DATELE?

Păstrăm datele personale cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

VI. CE DREPTURI AVEȚI

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

Dreptul de acces – puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării

Dreptul de a corecta datele – puteți ne solicitați modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete

Dreptul la ștergere – puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante

Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție – puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică

Restricționare – în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale

Dreptul la portabilitatea datelor – în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA SECȚIUNEA VI (DATE DE CONTACT).

VII. DATE DE CONTACT

Dacă aveți orice fel de întrebări despre această notă de informare sau doriți să vă exercitați sau doriți să vă exercitați drepturile așa cum sunt acestea prevăzute mai sus, ne puteți contacta folosind următoarele date de contact:

Adresa de Corespondență: Strada Siriului, nr. 42-46, etaj 3, sector 1, Bucuresti.
E-mail: office@createdirect.ro
Telefon: +40212244020
În atenția: Cristiana Chirea